با توجه به استفاده از هواپیماهای سرنشین دار جهت تهیه نقشه های هوایی و هزینه و زمان بالای این هواپیماها در تهیه نقشه های هوایی، استفاده از پرنده های بدون سرنشین دار در این حوزه کار را راحت و کم هزینه نموده است.

با استفاده از پهبادهای مخصوص نفشه برداری هوایی با کمترین هزینه و زمان ممکن قادر خواهید بود تا نقشه های هوایی از محل های مورد نظر تهیه نمایید.

پرنده های این شرکت دارای دوربین هایی متریک با فاصله کانونی مناسب، پروازی کاملا خودکار و زمان پرواز طولانی
می باشند که جهت حصول نقشه های توپوگرافی، ارتوگرافی و موزاییک بندی تصاویر هوایی مناسب و کارآمدترین ابزار در این حوزه می باشد